- Nordea investerer i svartelistede selskaper

Banken Nordea investerer ifølge en undersøkelse i halvparten av selskapene som Finansdepartementet har svartelistet.