• Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder styringsrenten uendret.

Renten holdes uendret

Styringsrenten holdes uendret på 2 prosent.