• - Vi har lykkes godt med å kombinere vekst, utvidelse i produktbredde og geografisk nedslagsfelt med betydelig og kontinuerlig omstilling. Denne utviklingen har vært helt avhengig av et marked i vekst i kombinasjon med at vi har hatt rikelig tilgang på kapital, sier Terje Vareberg. Jonas Haarr Friestad

SR-bank vil bli aksjesparebank

SR-Bank har behov for mer kapital og vil endre eiermodellen fra å være en sparebank til å bli et aksjeselskap.