• I en undersøkelse Norstat har gjort for FNO svarte 29 prosent av boligkjøpere under 40 år at de har fått hjelp av foreldrene ved boligkjøp. Tommy Ellingsen

Mor og far må trå til ved boligkjøp

Mer enn hver fjerde boligkjøper under 40 år får hjelp fra foreldrene. BSU-ordningen må styrkes, mener Høyre.