Regjeringen tilbyr 10,15 milliarder til bøndene

Bøndene har fra før kommet med et krav om 11,5 milliarder kroner fra staten.

Publisert: Publisert:

Landbruks- og matdepartementet tilbyr jordbruksorganisasjonene 10,15 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør, fremgår det torsdag.

Ifølge regjeringen legger tilbudet opp til et inntektsløft i 2023 på om lag 30.000 kroner per årsverk, beregnet ut fra tilbudet i fjorårets oppgjør. Kravet fra bøndene var 100.000 kroner i årslønnsvekst.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte 27. april et krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen.

Differansen mellom regjeringens tilbud og bøndenes krav er dermed på 1,35 milliarder kroner.

Årets oppgjør omhandler i realiteten to år, og det har gjort det ekstra krevende å sette opp et tradisjonelt tilbud denne gangen, skriver Landbruks- og matdepartementet i sin pressemelding.

Forslaget til økning i målpriser og anslag på prisøkninger i sektorer uten målpris, anslås å gi en økt utgift til mat på om lag 1.200 kroner per husholdning i året, står det i statens tilbud til bøndene.

Det isolerte utslaget av økningen i råvarepriser på prisindeksen for mat og alkoholfrie drikkevarer anslås til 1, 5 prosent.

Illustrasjonsfoto av en bonde som driver med gulrøtter.

Bøndene: Ikke fornøyde

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag er også til stede på pressekonferansen.

Bondelaget er ikke fornøyde med tilbudet fra staten.

– Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft, sier Gimming.

– For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft.

Forvalter frykter milliarder til bøndene kan gi rentehopp

Uenige om størrelsen

Bondeorganisasjonene på sin side sier at det sammenlignbare tilbudet er på 8,9 milliarder kroner.

– Nå skal vi lese tilbudsdokumentet nøye, det er omfattende. Oppgjøret i år er komplisert, sire Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Han sier at tilbudet er en start på en helt nødvendig snuoperasjon for bøndene.

KrF: Rett og rimelig

– Jeg tror ingen skal være bekymret for at bøndene tjener for godt, sier KrFs finanstalsmann Kjell Ingolf Ropstad etter at tilbudet fra staten ble kjent.

– Det er bare rett og rimelig at regjeringen kompenserer for den ekstraordinære kostnadsveksten bøndene opplever på helt sentrale komponenter som gjødsel. Det er en dramatisk tid der høy prisvekst, krig og overhengende fare for matkrise globalt krever at Norge ivaretar vår matproduksjon og styrker mulighetene for å drive landbruk i landet vårt, skriver Ropstad i en e-post til VG.

Publisert: