• Scanpix

Her er det blitt lettere å få jobb

Antall stillingsannonser økte i fjor, og noen yrkesgrupper fikk det mye lettere enn året før.