• Hvis ikke operatørene ved komposteringsanlegget på Hogstad får streikedispensasjon, kan innhentingen av de brune søppeldunkene opphøre. Signe Christine Urdal

Streiken kan gi kloakkforurensning

De brune dunkene kan bli stående hjemme, og kloakkrensingen kan bli rammet. Gjenvinningsstasjonene for avfall på Forus og Sele stenges.