• Lønnsoppgjøret ved Kverneland Klepp ga en tanke bedre prosentvis uttelling enn stats- og kommuneansatte som fortsatt streiker trolig havner på. Her klubbleder Stein Mossige og nestleder Einar Erga.

Kverneland-ansatte sa ja til 4,3 prosent

Kverneland-ansatte har godtatt et lokalt lønnstilbud med en samlet ramme på 4,3 prosent i årets oppgjør.