• Regjeringa prioriterer at mange studentar kan ta delar av utdanninga i utlandet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox) colourbox.com

Kampanje for utanlandsstudentar

Association of Norwegian Students Abroad har starta ein kampanje for at alle norske studentar skal få dekka 70 prosent av skulepengane for utanlandsstudie av stipend.