Strømprisen uavhengig av fusjonen Lyse og Agder

Sammenslåingen av Agder og Lyse betyr ingenting for strømprisene. Men det gjør subsidieringen av kraftkrevende industri.