Møkkagass gir lunk på Åna

En kruttsterk blanding av husdyrmøkk og fiskeavfall skal fra nå av dekke en fjerdedel av energibehovet ved landet nest største fengsel.