Ordførere i kø for å få gass

På gasskonferansen ble det lagt fram en lang rekke planer for økt bruk av gass langs hele kysten.