Doktor Styregod

Harald Arnkværn (62) er en maktfaktor i norsk økonomi og har solid erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.