Tror lokale arbeidsplasser overlever finansfusjonen

Storfusjonen mellom DnB og Storebrand vil medføre en reduksjon medrundt 750 årsverk i de to konsernene. De tillitsvalgte i Rogalander likevel avventende til om dette vil ramme de lokalearbeidsplassene.