Avlyser bykamp Stavanger-Bergen

Det blir ikke aktuelt å samle all driften av Statoils felt på Tampen til enten Stavanger eller Bergen.