Kommunen betaler studier

Stavanger kommune skal finansiere 40.000 kroner for hver studentsom vil studere sykepleie i Australia.