Mindre overskudd i Telenor

Telenors driftsinntekter i år 2000 økte med 4077 millioner kroner til 37.644 millioner kroner. Dette er en økning på 12,1 prosent sammenlignet med året før.