Alle i 3A liker å lese

Alle elevene i 3A ved Storhaug skole i Stavanger synes lesing er kjekt. Alle sammen leser både hjemme og på skolen.