20 av 22 fikk medhold

22 sykepleierstudenter klaget på stryk-karakteren. 20 av disse har nå fått medhold.