Nytt Røkke-angrep på Kværner

Aker Maritime (AMA) vil ikke være garantist for Kværners varsledeemisjon, men holder fortsatt døra åpen for å bruke sinetegningsrettigheter til å delta.