Stor produsent vil forbli operatør

Toppsjefen i Totalfinaelf gjør seg lekker overfor norske myndigheter for å få kjøpe statlige oljeandeler og få operatøroppgaver på sokkelen.