Jordbruksavtalen gir økte priser

Den nye jordbruksavtalen gir bøndene 7.800 kroner ekstra per årsverk i landbruket. Dette betyr økte priser for forbrukerne, men forskjellen mellom kjøttprisen i Norge og Sverige blir likevel mindre, mener landbruksministeren.