50 prosent av Statoil-styret blir kvinner

Statoils nye styre vil bestå av tre menn og tre kvinner. Leif Terje Løddesøl blir foreslått som ny styreleder.