NHO: For stort ansvar på Norges Bank

Omleggingen av valutaforskriften og innføringen av enhandlingsregel for bruk av oljepenger har ikke vært vellykket.