Pensjonister og studenter krever at G8 sletter gjelden

15 nordmenn, pensjonister så vel som studenter, reiser fra Norgetil G8-toppmøtet i den italienske havnebyen Genova for å kreve atverdens rikeste land sletter de fattiges gjeld.