Svakere resultater for norske verft

12 av de 20 største norske verftene forverret resultatet fra 1999 til i fjor, samtidig som omsetningen var om lag den samme.