Mange fellingsvedtak, men få rovdyr felles

En bjørn ble torsdag skutt i Lierne, men rovdyrene har generelt ikke hatt grunn til å frykte jegerne. Få av fellingstillatelsene gitt siden april har resultert i at rovdyret har blitt felt.