Norge blant de verste mot skipsfarten

Norge er det minst attraktive landet i Vest-Europa for maritim industri. 60 prosent av denne industrien og 80 prosent av rederiene vurderer utflytting