- Elnan er en dårlig taper

Administrerende direktør Per Grieg jr. i Grieg Seafood er kritisk til at fiskeforvalteren dukker opp på Øksna Bruk etter at Fiskeridirektoratet har behandlet konsesjonssøknaden.