Tine Sør sier ja til stormeieri

— Bygg stormeieriet, tilrår et enstemmig styre i Tine Meieriet Sør - og utløste noe av spenningen i en lang føljetong, som blir endelig avklart utpå nyåret.