Griseberg i vente

Produksjonen av norsk gris øker kraftig. Over halve veksten skjer i Rogaland. Nå truer overproduksjon, hvis ikke nordmenn får opp appetitten på norsk svinekjøtt.