Lover hjelp til stipendiater

Norges Forskningsråd lover at de to doktorgradsstipendiatene som omfattes av Nettlær-programmet ikke skal bli skadelidende etter at deler av stipendiene er blitt borte i Boxer-systemet.