Vil gi meir gass i fiskerinæringa

Naturgass kan brukast i fiskerinæringa, til fiskeforedling og til drivstoff i framtidas fiskefartøy.