Stabile Finnøy-toppar

Millionærane på Finnøy søler ikkje bort pengane sine. Med unntak av eit par rokeringar er toppen på formuelista for 2001 nærast identisk med den frå året før.