- Norsk industri priser seg ut av markedet

Konserndirektør Henrik Carlsen i Statoil mener at norskleverandørindustri er på vei til å prise seg ut av markedet.Rosenberg-sjef Astor Nyborg tar signalet meget alvorlig.