Underskudd for TV 2-gruppen

TV 2-gruppen fikk i 2001 et resultat etter skatt på minus 27,8 millioner kroner.