Conoco og Philips: - Positivt

Oljedirektør Gunnar Berge tror det vil ha positiv virkning for virksomheten på norsk sokkel at Conoco og Phillips slår seg sammen.