1,3 millionar nye grunnfondsbevis

Sandnes Sparebank freistar å utvida eigenkapitalen ved å leggja 1,3 millionar grunnfondsbevis á 100 kroner ut for sal.