Elever og lærere skal «datatestes»

I disse dager blir det gjennomført en nasjonal undersøkelse i skolen for å teste kunnskap og ferdigheter i bruk av informasjons— og kommunikasjonsteknologi (IKT).