- 20 dollar rimelig oljepris

To av verdens mest forskjellige land finner hverandre — for beggehar mye olje. De er enige om at prisen skal opp til høsten og at 20dollar for tiden er en fornuftig oljepris.