I frakt med sprit og flyktninger

— Det har hendt at jeg har angret på yrkesvalget, men mest iforhold til hele tiden å ta avskjed med familien, sier kaptein ArneRinnan (61).