Aftenpostens styre banket nedbemanning

Et enstemmig styre i Aftenposten vedtok mandag å nedbemanne staben med 100 årsverk. Hvis administrasjonen mener det er aktuelt med oppsigelser, skal dette behandles i et nytt styremøte.