Lønnsmottakere og pensjonister sørger for skatten

Skatteinntektene fra lønnsmottakere og pensjonister øker, mens næringslivet, bortsett fra oljevirksomheten, bidrar med mindre til fellesskapet.