Hvem vil spille med i Marathons Symphony?

Oljeselskapet Marathon står på som bare det for å markedsføre sin nye rørledning — som skal dekke behovet for gasstransport til England.