Solstad vokser

Utvidelse av flåten hos Solstad Offshore var den viktigste årsaken til at driftsinntektene økte med 104 millioner kroner første halvår i år.