1.000-brønnsjubileum i Nordsjøen

Letebrønn nummer 1.000 bores på norsk sokkel i Nordsjøen i helgen.