Stortinget skal informeres om oljeskatten

Stortingets referansegruppe for den nye oljeselskapsskatten skal onsdag orienteres etter at Finansdepartementet ikke greier å holde fristen for å legge fram sitt skatteforslag før påske.