Klarsignal fra britiske myndigheter til kraftkabel

Alt er ifølge Statnett klart på engelsk side for å ta imot verdenslengste sjøkabel etter at britiske myndigheter har innvilget densiste nødvendige konsesjonen.