Bak ligger etikken på lur

Ja, det skulle vel tatt seg ut; at norske aksjefond gikk hen og tok etiske hensyn.