Kloakk skal få fart på juletre

Gjødsling av juletrær er ett av de mest lovende bruksområder for pellets fra kloakkrenseanlegget i Mekjarvik. Anlegget, som renser kloakk fra hele Nord-Jæren, har ennå ikke funnet avsetning for 1300 tonn pellets per år.